Imprezy masowe – jak zabezpieczyć teren?

0
Imprezy masowe – jak zabezpieczyć teren?

Zabezpieczanie terenu pod planowaną i zgłoszoną imprezę masową wiąże się w Polsce ze szczegółowymi wytycznymi, o których spełnienie musi zadbać każdy organizator takiego wydarzenia. O czym warto pamiętać?

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

Podstawową regułą zapewniania ochrony podczas imprez masowych jest zadbanie o właściwe ogrodzenie terenu, na którym ma się odbywać taka impreza. Dobrym rozwiązaniem może być użycie zapór drogowych plastikowych, które jest rodzajem tymczasowego ogrodzenia i pozwala na szybkie wytyczenie strefy bezpiecznej, oddzielonej od reszty miasta wyraźnymi barierami. Przy pomocy takich zapór wytycza się zarówno przestrzeń dla imprezy masowej, jak i odpowiednie ciągi komunikacyjne, które do niej prowadzą.

Podczas wyboru takich zapór należy również pamiętać o wyposażeniu się w dodatkowe artykuły mocujące stabilnie barierę do podłoża. Będą to np. stopy mocujące, konstrukcje składane z podporami oraz cały szereg elementów odblaskowych znajdujących zastosowanie wtedy, gdy planowana impreza masowa ma się przeciągnąć do godzin nocnych. Taki asortyment jest dostępny na https://easyfence.pl/.

Organizatorzy imprez muszą również zadbać o zapewnienie uczestnikom wydarzenia odpowiedniej pomocy medycznej, informacyjnej oraz przemyślane zaplecze sanitarne (toalety, miejsca mycia rąk itd). Wszystkie te elementy są wymagane polskim prawem, a ich niezrealizowanie grozi w razie kontroli lub nieprzewidzianych wypadków wysokimi karami i odpowiedzialnością sądową, dlatego przed rozpoczęciem imprezy należy spełnić wszystkie punkty bezpieczeństwa określone ustawą.

Zostaw komentarz