Geodezja – co to jest i czym się zajmuje?

0
Geodezja – co to jest i czym się zajmuje?

Co to jest?

Geodezja to sztuka i nauka pomiaru terenu. Pomiary mogą być wykonywane przy użyciu różnych metod, w tym GPS, niwelacji laserowej i teodolitów. Geodezja jest wykorzystywana w inżynierii i budownictwie do ustalania granic, lokalizowania cech nieruchomości i określania miejsca, w którym znajdują się materiały wysokiej jakości. Odgrywa również ważną rolę w wielu innych dziedzinach, w tym w planowaniu miasta i nieruchomościach.

Czym się zajmuje?

Geodeci pracują z mapami, aby zlokalizować określone punkty na ziemi, które mogą być następnie oznaczone palikami lub flagami. Następnie geodeta mierzy te punkty za pomocą różnych narzędzi, w tym poziomic, tyczek tranzytowych i łańcuchów przymocowanych do palików wbitych w ziemię w mierzonych odstępach. Proces ten nazywany jest tyczeniem terenu.

Od geodetów często wymaga się używania specjalistycznego sprzętu, takiego jak instrumenty geodezyjne i systemy globalnego pozycjonowania (GPS). Muszą również posiadać szeroką wiedzę z zakresu geometrii i trygonometrii, aby mogli obliczyć odległości pomiędzy dwoma punktami na mapie lub dwoma punktami na ziemi.

Technicy geodezyjni pomagają geodetom, wykonując niektóre z ich obowiązków, takie jak ustawianie instrumentów lub wykonywanie pomiarów na ich podstawie. Mogą również wykonywać zdjęcia podczas pomiarów, aby można je było później porównać ze zdjęciami lotniczymi lub innymi zdjęciami wykonanymi z tego samego miejsca.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odnośnie tej pracy, to sprawdź stronę: https://geosurv.pl/.

Zostaw komentarz