Analiza ścieków – na czym polega?

0
Analiza ścieków – na czym polega?

Nieczystości są analizowane pod kątem związków chemicznych oraz pierwiastków. Ma to na celu określić pozostałość metali przed i po oczyszczaniu ścieków. Dzięki temu można ustalić pozostałości środków ochrony roślin, co wykorzystywane jest w rolnictwie. Główną metodą, wykorzystywaną w analizach laboratoryjnych jest absorpcyjna spektrometria atomowa.

Na czym polega analiza nieczystości?

Atomowa spektrometria polega na dokładnym badaniu i oznaczaniu pierwiastków w danej próbce. Pozwala to określić ilość poszczególnych pierwiastków lub związków chemicznych. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu zdolności pochłaniania promieniowania przez różne atomy metali. ASA wymaga wykorzystywania specjalnej lampy, która daje specyficzną dla każdego pierwiastka długość fal. Metoda jest skomplikowana, ale bardzo skuteczna. Poza rolnictwem, przetwórstwem, jest wykorzystywana w analizach laboratoryjnych. Bada się w ten sposób mocz, krew oraz płyny ustrojowe. Badanie ścieków tą metodą pozwala skutecznie unieszkodliwiać je, aby były bezpieczne dla środowiska. Jest to możliwe, tylko jeśli pozna się zawartość niebezpiecznych pierwiastków, przez co woda może bezpiecznie wrócić do obiegu i nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Zostaw komentarz