Jakie dane zajdziesz w bazie dłużników?

0
Jakie dane zajdziesz w bazie dłużników?

Zaległości finansowe są problematyczne zarówno dla samego dłużnika, jak i wierzyciela. Na pierwszym ciąży przecież obowiązek spłaty należności, podczas gdy drugiemu może zagrażać brak płynności finansowej. W związku z takimi sytuacjami powstały specjalne giełdy długów, czyli platformy internetowe, gdzie znajduje się baza dłużników. Jakie informacje można czerpać z takiego rejestru?

Wszystko w jednym miejscu

Platformy z rejestrem dłużników są źródłem rzetelnej wiedzy na ich temat. Po wprowadzeniu ich danych przez wierzyciela można tam poznać ich dane osobowe. Giełdy długów zawierają przede wszystkim imię i nazwisko osoby zalegającej z płatnościami, ich miejsce zamieszkania, nazwę dokumentu na podstawie, którego wierzyciel ubiega się o spłatę zadłużenia, a także dokładną kwotę długu oraz cenę jego sprzedaży.

Zostaw komentarz