Jakie czynności najlepiej podjąć tuż po zatrzymaniu i aresztowaniu?

0
Jakie czynności najlepiej podjąć tuż po zatrzymaniu i aresztowaniu?

W przypadku zatrzymania podejrzanego i jego tymczasowego aresztowania trzeba działać szybko i zdecydowanie. Pierwsze czynności, jakie wykona zatrzymany, mogą przesądzić o jego dalszych losach. Taka osoba oraz jego najbliżsi powinni wiedzieć, jakie przysługują im w tej sytuacji uprawnienia.

Kiedy policja może zatrzymać podejrzanego?

Zarówno zatrzymanie, jak i aresztowanie istotnie narusza wolność drugiego człowieka. Taka czynność może więc nastąpić jedynie w sytuacjach, których przesłanki są ściśle opisane w przepisach prawnych, głównie w prawie karnym. Policja ma obowiązek zatrzymać tylko w sytuacji, gdy uzasadnione jest podejrzenie popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusz policji może zatrzymać podejrzanego także na polecenie prokuratora. Dzieje się to w sytuacjach, gdy dana osoba utrudnia inne postępowanie lub nie stawia się na wezwanie sądu.

Co robić, gdy zatrzyma nas policja?

Przede wszystkim zatrzymanemu należą się wyjaśnienia. Musi on zostać poinformowany, dlaczego policja działa właśnie w taki sposób oraz jakie przysługują mu w tym momencie prawa. Podejrzany ma możliwość do tego, aby o zaistniałej sytuacji został poinformowany ktoś z jego bliskich lub obrońca (jeśli takiego posiada).

Adwokat zatrzymanego ma upoważnienie do widzenia z podejrzanym. Razem ustalają okoliczności zatrzymania i zarzucanego czynu. Warto skorzystać z profesjonalnych usług wykwalifikowanego adwokata.  Z przykładową ofertą można chociażby zapoznać się za pośrednictwem podanej witryny internetowej https://www.adwokat-figzal.pl/sprawy-karne/zatrzymanie-i-areszt/.

Zostaw komentarz