Czym jest fuzja?

0
Czym jest fuzja?

Rozwojowi każdego przedsiębiorstwa towarzyszą liczne procesy o naturalnym charakterze. Jednym z nich jest fuzja, czyli dobrowolne połączenie majątku dwóch lub więcej podmiotów w jeden organizm. Podstawowym celem takiego zespolenia jest znaczna poprawa sytuacji każdej ze stron – zarówno na płaszczyźnie finansowej, jak i technologicznej. Skuteczną obsługą procesów fuzyjnych zajmuje się m.in. specjalistyczna, międzynarodowa kancelaria prawna ATM.legal – PL.

Posty sposób na szybszy rozwój organizacji

Fuzja, czyli współpracy między konkurencyjnymi firmami, producentami lub dostawcami, jest głównym czynnikiem zwiększającym szansę na wyjątkowo szybki rozwój w danej branży. Zdecydowanie najczęściej dochodzi do fuzji poziomej (horyzontalnej), polegającej na połączeniu dwóch przedsiębiorstw działających w tym samym sektorze gospodarki. W tym przypadku następuje całkowita integracja zasobów finansowych i sprzętowych, a także umiejętności. Wszystko po to, aby sprostać konkurencji i w znacznym stopniu powiększy zyski oraz udział w segmencie rynku.

Nieco rzadsze są natomiast fuzje pionowe (wertykalne), opierające się na zespoleniu dwóch przedsiębiorstw należących do identycznej gałęzi przemysłu, ale specjalizujących się w odmiennych stadiach łańcucha produkcji. Doskonałym przykładem jest fuzja firmy typowo produkcyjnej z podmiotem wytwarzającym podzespoły. Dzięki temu odpada jeden pośrednik, co daje możliwość wdrożenia korzystniejszej polityki cenowej. Jeśli zależy nam na szybkim i skutecznym przeprowadzeniu fuzji, powinniśmy koniecznie skorzystać z usług tej profesjonalnej kancelarii: https://atm.legal/.

Zostaw komentarz