Ciasteczka

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczonych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Portalu.
 2. W trosce o bezpieczeństwo udostępnionych nam informacji stworzyliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, mające zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Weryfikujemy ich wykonywanie i stale weryfikujemy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również najrozmaitszych aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje gromadzenia informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w niżej wymieniony sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Serwis gromadzi informacje dobrowolnie udostępnione przez użytkownika.
 6. Dane udostępnione w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z przeznaczenia danego formularza np. w celu zrealizowania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe zachowane w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom nieupoważnionym, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do edycji i zaniechania przetwarzania swoich danych w dowolnym czasie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych jak również rozwój naszego serwisu internetowego. O wszystkich modyfikacjach będziemy informować w sposób widoczny i prosty.
 10. W Serwisie mogą ukazać się linki do zewnętrznych witryn. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis arsenalwiedzy.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi radzimy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów tejże polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.